Svinhus/hönshus Nedregården Träslöv, Varberg

Uthuset hörde till gården i Nedregård i Träslöv och har bland annat använts som svin- och hönshus. Byggnadens grund är av otuktad natursten som kalkats över. Gavelröstena är klädda med panel som rödfärgats och taket är belagt med plåt och cementsten.

Byggnaden är ett exempel på en mindre ekonomibyggnad som blev mer ovanliga i landskapet när jordbruket rationaliserades kring 1960-talet och jordbrukandet övergick till de större gårdarna medan småbruk som detta fick annan funktion än jordbruk.
Fönstren har renoverats och stenväggarna är omkalkade.


Fotograf: Marita Bengtsson, tagen 1963
Systrarna Ingela och Marita Bengtsson hade när de var 14 respektive 15 år ett 4-H företag tillsammans.  Företaget hade de under 1963, och där skötte de 11 grisar.
Det var mycket jobb, särskilt när de skulle gödsla ut.
På den tiden var det ekonomiskt bra med svin, så de tjänade en bra slant.