Foto: Kjell Ek 2020

Nedan följer en tillbakablick i jordbrukets historia från Nedregård, Grimeton och Arvidstorp.

Ett stort tack till Ingela Persson (fd Bengtsson) för bilder och historik!

Foto: Anna Bengtsson, 1946.

Förr mjölkades kossorna för hand.
Familjen Bengtsson brukade en gård i Arvidstorp, Falkenberg  i 5 år. Det är Gunnar Bengtsson som mjölkar.

Foto: Kjell Ek, 2020

I Nedregården brukas idag ängar och åkrar av ekobonden Jonny Svensson.


Foto: Anna Bengtsson, 1953.

Häst och vagn
På bilden ser vi Eva Svensson, systrarna Gun-Britt, och Ingela Bengtsson samt pappa Gunnar Bengtsson. Det plockades mycket ägg i hönshuset (byggnaden). Där var det gott om råttor, så barnen brukade slå i väggarna innan de vågade gå in…

Foto: Anna Bengtsson, 1940.

Hästen som arbetsredskap
Bilden är tagen i Grimeton. Karl Karlsson plöjer på gården Runesten, där han jobbade som dräng.
I bakgrunden sitter Gunnar Bengtsson och ser hur rakt Karl plöjer.

Foto: Anna Bengtsson, 1954.

Skördearbete intill Träslövs föreningsgård
Det är Gunnar Bengtsson på Nedregård ”Näregår” på sin traktor med självbindaren.
Med på bilden är grannen Karl (Bossa Karl) plus Kurt (Karls släkting och sommarbarn från Göteborg ). Man skördar på Karls åker intill föreningsgården.

Traktorn (enligt expertis) en ombyggd Epa Chevrolet lastbil, ca 1,5 ton från 1934 eller 1935. Det är troligt att självbindaren var anpassad från häst till traktor.

In liten historia (ej bekräftad :-)): Det berättas att knytmekanismen som band sädnekerna på självbindaren, där snörknuten ska vara uppfunnen av en livstidsfånge. Han lär ha hamnat på dårhus efter han uppfunnit knytningen :-)

Foto: Anna Bengtsson, 1953.

Skördearbete på Nedregård
Gunnar Bengtsson på Nedregård ”Näregår” skördar säden.
På bilden är det havre.
Han har en självbindare efter traktorn. På självbindaren sitter Karl (Bossa Karl) närmaste grannen. De kör på åkern som låg mellan deras gårdar (framför dagens förskola). Det var mycket arbete för alla i familjen och det var många moment. Det skulle trävsättas. Efter att säden stått i sina trävar ett tag skulle kärvarna köras hem till gården. I dagens jordbruk har mycket moderniserats sedan 1953!