De mäktiga och gamla träden av ask och bok som omhuldar kyrkoruinen är värt att avnjuta med ett besök!