Blodröd ängstrollslända (Sympetrum sanguineum)
Foto: Kjell Ek

Blodröd ängstrollslända tillhör familjen segeltrollsländor
Mest observationer görs under sensommaren, men flyger en bra bit in i oktober.

Pudrad smaragdflickslända (Lestes sponsa)
Foto: Kjell Ek

Pudrad smaragdflickslända, även kallad allmän smaragdflickslända eller grön flickslända.

Blågrön mosaikslända (Aeshna cyanea)
Foto: Kjell Ek

Blågrön mosaikslända är en art i insektsordningen trollsländor som tillhör familjen mosaiktrollsländor.

Brun mosaikslända (Aeshna grandis)
Foto: Kjell Ek

Finns i stora delar av Europa, utom längst ned i söder och högst upp i norr