Fladdermössen i Nedregården 2024!

Vi har varit på samma platser i Nedregården under olika månader för att få ett bra underlag. Till exempel på våren, någon gång under sommaren och sedan ett höstbesök. På så sätt får vi en bild på vilka arter som är aktiva i Nedregården.

I hela Nedregården som innefattar Träslövs by och Skulta har vi rapporterat in följande arter:

  1. Dvärgpipistrell, Pipistrellus pygmaeus
  2. Nordfladdermus, Eptesicus nilssonii
  3. Större brunfladdermus, Nyctalus noctula
  4. Gråskimlig fladdermus, Vespertilio murinus
  5. Barbastell, Barbastella barbastellus
  6. Mustasch/taigafladdermus, Myotis mystacinus/brandtii

Nedregården som vi även kallar: Varbergs Gröna lunga är av stor betydelse för Varberg. Vi anser att det ska bevaras orört för exploatering. Det finns nu positiva planer inom politiken och kommunen att det blir ett kommunalt naturreservat.

Med vår ideella insats med inventeringen av ovanstående fladdermöss (alla 19 arter av svenska fladdermöss är fridlysta), så hoppas vi att Naturskyddsföreningen i Varberg har bidraget till att bildandet av ett kommunalt naturreservat i Nedregården sjösätts så fort som möjligt!


Nordfladdermus
Foto: Bengt Edqvist

Information om projektet
Fladdermusgruppen i Naturskyddsföreningen i Varberg startade våren 2023 en inventering och artbestämning av fladdermössbestånden i Varbergs kommun. Vi är åtta personer involverade i arbetsgruppen.

Målet är att rapportera in platser och arter i databasen Artportalen och uppdatera denna för kommunen. Projektet har fortsatt under 2024 med bättre utrustning och fler detektorer, bland annat inköp av stationära detektorer som kan läsa av under ett dygn. Vi kan sätta upp dessa på lämpliga platser, och sedan kan vi gå runt med våra manuella detektorer och pejla på andra områden som vi gjort i Nedregården. Analyseringen av de inspelade filerna görs sedan i datorn i ett analyseringsprogram. Vissa arter ska valideras av två oberoende validerare som har godkänts av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Detta kan ibland vara en lång process att artbestämma en fladdermus innan vi kan lägga in den i Artportalen.

Projektet kommer att fortsätta under 2025 eller längre.

Kjell Ek och Birgitta Ek-Elmquist har inventerat Nedregården
Aktiva i Fladdermusgruppen i Naturskyddsföreningen i Varberg