Foto: Kjell Ek, 2020

Nu är det länge sedan en rälsbuss eller ett ånglok passerade här på banvallen ca: 500 m. från Träslövsgården.
Järnvägen mellan Varberg - Ätran invigdes 1911 och har varit nedlagd sedan 1 februari 1961.
Merparten av spåret revs upp samma år.
Banan var inte elektrifierad, ånglok och senare diesellok drog tågsätten. På senare år förekom även rälsbussar.
Hållplatsen Träslöv (23 m ö.h.) placerades 1 kilometer NNO om Träslövs kyrka alldeles söder om Skultagården.

Varberg–Ätrans järnväg (VbÄJ)
I likhet med många andra sent byggda banor hade VbÄJ en lång förhistoria. En järnväg österut från Varberg var på tal redan på 1860-talet, och under de följande decennierna lanserades ett antal projekt med skiftande spårvidd och alternativ östlig slutpunkt.
När koncessionen äntligen var klar och finansieringen ordnats – med Varbergs stad som största aktieägare – hade andra städer och banor hunnit etablera trafikmönster, och VbÄJ:s relationer med konkurrenten Falkenbergs järnväg var hela tiden ansträngda. Sedan banan blivit inlemmad i SJ efter 1930-talets förvecklingar rationaliserades driften kraftigt, men trafikunderlaget reducerades snabbt efter andra världskriget. 2019 och 1961

Vill du fördjupa dig i Varberg–Ätrans järnvägs historia, ta del av Rolf Stens gedigna text material.
Vill du veta mer om historiska järnvägar, besök Rolfs hemsida...

Eller varför inte ta en historisk flygtur (2019 och 1961) som Martin "Falo" Johansson i Falkenberg har gjort.
Vill du veta hur han gjort? Besök Martins hemsida...


Foto: Okänd (1910-1919)

Sadeltanklok tillverkare: Nohab år 1910.
Loket såldes till Kumla - Yxhults Järnväg 1937. Vidare till Frövifors 1944 och skrotades slutligen år 1962.

Foto: Gustav Björkström, 1911

På bilden stationsföreståndare F O R (Karlsson) - Engdahl vid Träslöv station 1910 - 1914.
1914 - 1927 Nils Rosengren
1938 - 1950 B S Bäckman


Foto: Björn Malmer, 1962

Vid Träslöv station står bland annat ett antal Gsk-vagnar uppställda.

Foto: Okänd, 1960

Intill Träslövs station stod lantmannaföreningen som numera är riven.
Styrelsen i Träslövs Lantmannaförening:
Gunnar Bengtsson, Åke Larsson, Verner Claesson, Gunnar Gunnesson, Artur Andersson, Rune Andersson, Stig Sävrud, Assar Runevad. Föreståndare var Albert Bengtsson, Klastorp.


Foto: Okänd, 1960

Elever från klass 5-6 med lärare Lennart Svensson

Gruppbiljetten på bilden är lånad av Marita Larlsson, som gick i 6:e klass, Ingelas storasyster.

Sista färden med rälsbussen Varberg-Ätranbanan.
Den 31/1 1961 gick sista avgången med rälsbussen.
Läraren Lennart Svensson, Träslövs folkskola (senare kallad Skultaskolan) ordnade en minnesvärd resa för sina elever i 5-6 klass. Enligt Ingela Persson (fd Bengtsson) då elev i 5:e klass, var resan inte så bekväm, då barnen satt på träbänkar. Men en rolig upplevelse!

Öppna stor bildTidtabell från 1930
Källor och referenser
  • Rolf Sten, historiskt.nu
  • Björn Malmer, Järnvägshistoriskt forum
  • Järnvägsmuseet, digitaltmuseum.se
  • Wikipedia
  • Ingela Persson

Faktafel eller förfrågan, kontakta kjell@varberg.city