Foto: Elof Lindälv 1970 (från Träslövsboken)

Foto: Kjell Ek 2021
Guide / bilder ovan: Lennart Svensson, f.d. folkskollärare.

I juli 2021 följde Kjell Ek och Birgitta Ek Elmquist med Lennart med kamera, block och penna och besökte en av Hallands största gravfält, dvs Korsgata. Det är åtminstone Träslövs största gravfält!
Gravfältet kan man besöka på vägen ut mot Hunnestad. Forskare tror att man slutade att begrava människor här runt år 900 e Kr. Vi är tillbaka i tiden för fynd från vikingatiden.
Först letade vi efter en linbasta som ska ha funnits här. Där behandlades linet på olika sätt. Bl a genom rötning.
Här fann vi hålvägar och gravar av olika typer. Vi tittade på skålgropar i stenar som kan vara bronsåldersfenomen. Kanske tändes en eld i gropen i stenen, kanske för en offergåva till gudarna?

Foto: Kjell Ek

Hålvägen ser man om man går till vänster vid infarten/början av korsgata.

Foto: Kjell Ek

Stenen med skålgropen står vid infarten/början av korsgata.

Lennart berättade att det var ”folkvandringstiden” så det har inte hittats så mycket skatter. Dock har man hittat ett bronshänge från vikingatiden (900-talet).
Vi kunde tydligt se och fotografera fyra skeppsformiga stensättningar/stenrundlingar, både mindre och större. Vi såg en gravkulle. Domarringen som från början var en grav kan vara från stenåldern. Det står också pampiga uppresta stenar.


Foto: Kjell Ek

Foto: Kjell Ek
Vi vandrade framåt mot slutet av Korsgata där Lunnabergsåsen fortsätter. Tittar man ut över nejderna från Korsgata (som fått namnet av att flera vägar korsar varandra), ser man åkrar och odlingar. Lennart berättade att ordet ”toft” tyder på gammal odling. Bondebefolkningen förr i tiden hade helt troligt också sina odlingar här. Man ser också Gammelsgård från vår vy.
Det finns hassel och många ekar på Korsgata. Förr växte även kattfot här, men den är tyvärr borta sedan minst 10 år. Dock blommade gullrisblommor, flockfibbla, hundkex, blåklockor, gulmåra Jungfru Maria Sänghalm, som betyder ”sova gott” och är en medicinalväxt. Böjer vi oss ner och tittar på marken upptäcker vi backtimjan, som kan användas som krydda.
Vill man känna vingslag från denna tid och var vi kommer ifrån så gör ett besök på Korsgata!
Lyssna gärna på videoinspelningen där Lennart Svensson fyller ut med en otroligt intressant historia om hur Korsgata blev till för så otroligt länge sedan.

Fakta:
Korsgata och gravfältet ligger på morän som härrör från stora landisens rörelseriktning.
Vid inventeringen 1965 antecknades 7 högar, 50 runda stensättningar, 2 kvadratiska, 2 rektangulär, 7 skeppsformiga stensättningar, 1 domarring, 2 stenkretsar och 29 resta stenar.
Man har funnit utströdda brända ben, lerkärlsbitar, några pärlor och bronsspännet.
Under minst 700 år torde järnålderns träslövsbor ha jordats på moränåsen vid Korsgata.

Mer fakta om Korsgata finns i Träslövsboken, utgiven av Träslövs Hembygdsförening år 1971.
Boken finns till försäljning, besök Träslövs Hembygdsförenings hemsida.