Granspira (Pedicularis sylvatica)
Foto: Gert Andersson

Granspira är en växtart i familjen snyltrotsväxter och växer i fuktängar. Den blommar tidigt på säsongen.

Fläcknycklar (Dactylorhiza maculata)
Foto: Gert Andersson

Fläcknycklar, hette förr Jungfru Marie Nycklar, hittar du på ängsmarken. Antalet varierar mycket från år till år.
Den är fridlyst.

Slåttergubbe (Arnica montana)
Foto: Gert Andersson

Slåttergubbe är en gammal kulturpåverkad blomma, kraftigt minskande, som varierar kraftigt i antal. Du finner den på ogödslade betesmarker.

Klockgentiana (Gentiana pneumonanthe)
Foto: Gert Andersson

Klockgentiana är en västsvensk ört som kraftigt minskat på senare tid. Den är att finnas på fukthedar o liknande. Den blommar sent på sommaren.

Blodvaxskivling (Hygrocybe coccinea)
Foto: Gert Andersson

På de alltmer ovanliga, ogödslade betesmarkerna kan man finna vaxskivlingar. De kan vara helt vita, gula och bruna i olika nyanser eller djupt röda.

Brokskivlingar (Panaeolus)
Foto: Gert Andersson

Källor och referenser

  • Gert Andersson, Naturskyddsföreningen i Varberg.