Det finns fladdermöss i Nedregården!

I slutet av juni 2023 besökte Naturskyddsföreningen i Varberg Nedregården för att spana och spela in fladdermöss i området. Framför allt att ville vi ta reda på om de finns här och vilka arter det rör sig om.

Vi använde oss av ultraljudsdetektorer som kopplades till våra mobiler. Dessa fångar effektivt upp fladdermössens rop och ekoljud/ljudsignaler. Vi såg dem med egna ögon när de flög med graciösa flygkonster över oss. De kommer tyst om natten och plötsligt finns de där och jagar massor av insekter. Natten förvandlas till ett skådespel av dessa fantastiska däggdjur!

Efteråt sker en noggrann och tidskrävande undersökning via dator vilka frekvenser de hade och vilka arter det kan röra sig om. När vi kommit framtill vad vi tror det är, skickas vår inspelning till en expert i Valideringsgruppen i Sverige. Han är godkänd av SLU. Han fastslår till 100 procent rätt art och då lägger vi in det färdiga resultatet i Artportalen.

Fladdermössen som fastställdes i Nedregården är:

  • Träslövs by och banvallen: Dvärpipistrell och Mustasch/Tajga
  • Skultagården, Träslöv: Dvärgpipistrell

Naturskyddsföreningen ser detta som ännu en viktig anledning att området ska bevaras som det är. All ny bebyggelse som kan planeras i Nedregården, måste ta i beaktande fladdermössbeståndet som finns här, förutom all annan värdefull flora och fauna.

Fladdermöss är fridlysta!

Sverige har vi 19 arter varav 12 är rödlistade.

Projektet är ett samarbete med Varbergs kommun och ska pågå t o m sommaren 2024.